Tab. 355 - Thymelaea tartonraira (L.)ALL. var. argentea

Syn.: Daphne argentea SM., Thymelaea argentea (SM.)ENDL.

Loc. Cycl.: Santorin(COV97)[non signale par HANSEN71]