Tab. 470 - Euphorbia dendroides L.

Loc. Cycl.: Siphnos,Seriphos,Seriphopulos,Piperi,Pholegandros,Amorgos,Anhydros,Astypalea,Sirina,Saphrania,Dyo Adelphi,Ophidusa,Kinaros,Levitha(FAE), Santorin(HANSEN71), Askani(HANSEN71), Christiani(HANSEN71), Naxos(BOHL94)(BOHL95), Yiaros(TZ81), Thira(RAUS94), Santorin(COV97), Naxos(BOLIOTIS95)