Tab. 741 - Melilotus messanensis DESF.

Syn.: Trifolium messanense L., ?Melilotus siculus (TURRA)JACKS., ?Melilotus messanensis ALL.

Loc. Cycl.: Syros,Keos,Kythnos,Astypalea(FAE)[sub Melilotus siculus (TURRA)JACKS. = Melilotus messanensis ALL.] , Andros(MLKT33)[sub Melilotus messanensis], Syros(GDG)[id.], Paros,Antiparos(RAUS96)[sub Melilotus messanensis ALL.], Seriphos(TIN03)[id.], Naxos(BOHL95)[id.], Andros(SNOG&al.2006)[sub Melilotus messanensis (L.)ALL.]