Tab. 892 - Achillea tournefortii DC.

Syn.: Achillea aegyptiaca L. ssp. tournefortii (DC.)HAY.

Loc. Cycl.: Stenosa[Donousa],Makaria,Kaloyero[sic],Antikeros(FAE)(GRDZ*), Donusa,Makares,Schinusa,Ano-Kuphonisi,Keros,Antikeros(RUN.&al.60), Makariais(RECH55)